Centrum revmatologie

Revmatologie Bruntál, s.r.o.

Poskytujeme komplexní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči o pacienty s chorobami pohybového aparátu. Revmatologie Bruntál, s.r.o. je zdravotnické zařízení poskytující diagnostiku a léčbu v oblasti revmatologie se specializaci na léčbu těžkých forem revmatoidní artritidy, psoriatické artritidy a Bechtěrevovy nemoci (ankolyzující spondylitidy) pomocí aplikace tzv. biologické léčby (statut centra pro biologickou terapii od r. 2004).

Odborným garantem zařízení a hlavní lékařkou je MUDr. Andrea Smržová, Ph.D., která se ve své praxi zabývá širokým spektrem revmatologických diagnóz. Mimo jiné působí téměř 20 let na lll. interní klinice NRE (nefrologická, revmatologická a endokrinologická) ve Fakultní nemocnici Olomouc. Je také autorkou článků v odborných českých i zahraničních časopisech a odborných knih v oboru revmatologie.

Zdravotními sestrami zařízení jsou Michaela Dobešová a Anna Drápalová – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra, dlouholetá praxe v oboru revmatologie, dlouholeté zkušenosti s aplikací biologické terapie, účast na seminářích pro specializovaná centra biologické léčby.

Zařízení poskytuje zdravotní péči
pro pacienty těchto zdravotních pojišťoven
Kód 111Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Kód 201Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Kód 205Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Kód 211Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Kód 207Oborová zdravotní pojišťovna
Kód 213Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
© 2024 Revmatologie Bruntál